...Komponen yang membina sesebuah novel...


Komponen yang membina sesebuah novel..


     1.  TEMA

     2.  PERSOALAN

     3.  WATAK DAN PERWATAKAN

          a)  Watak statik
          b)  Watak dinamik
          c)  Watak bulat
          d)  Watak pipih
          e)  Watak protagonis
          f)  Watak antagonis
          g)  Watak kodi

     4.  PLOT DAN TEKNIK PLOT

     5.  GAYA BAHASA

  •    Metafora
  •    Personafikasi
  •    Hiperbola
  •    Simile
  •    Repetisi
  •    Inversi
     6.  TEKNIK PENCERITAAN

     7.  NILAI DAN PENGAJARAN

0 ulasan:

Catat Ulasan

...MaI bAGI Ikan MaKaN...