...Pengenalan Novel...Novel adalah jenis karangan panjang yang menggambarkan tokoh-tokoh rekaan yang mengalami rangkaian peristiwa yang berkaitan satu sama lain di suatu tempat dan waktu. dalam bentuknya yang ringkas, cerpen menduduki fungsi yang sama, hanya saja tumpuan perhatiannya terpusat pada satu masalah dan konflik yang dengan cepat harus diselesaikan atau tidak terselesaikan.

Jenis-jenis novel yang berkembang di Eropa antara lain adalah Epistolari, gotik, dan historis. Novel epistolari berbentuk surat menyurat. Novel gotik biasanya mengambil latar kastil Abad Pertengahan lengkap dengan jalan rahasia, hantu-hantu yang berkeliaran, dan banyak hal ghaib. Novel historis di dasarkan peristiwa sejarah, oleh karenanya tidak sepenuhnya rekaan.

Selaras dengan perkembangan semasa, diasak dengan kebangkitan teknologi, konflik masyarakat yang lebih ekstrem, kajian demi kajian oleh para akademik dan sebagainya, novel juga mengalami pelbagai perubahan, baik dari segi struktur, nili, falsafah juga pentakrifannya....


0 ulasan:

Catat Ulasan

...MaI bAGI Ikan MaKaN...